Home
Deutsch | Français

Kirchgemeindeversammlung

Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 27. Mai; 20.00 Uhr; Kirchgemeindesaal Meyriez (Ch. du Village 6)

Traktanden HIER
Photos: Theo Hofer, Meyriez & Andreas Hess, Meyriez | Website: webac - Webatelier Chantal Cuttat, Meyriez